cottages vue

Geniet van een vakantie in het hart van de natuur

1. Verantwoordelijk uitgever

Le Domaine du Pré wordt beheerd door Sogepré SARL 
2, Bellevue
85220 LA CHAPELLE HERMIER - FRANCE

Telefoon: +33 (0)2 51 08 07 07

Handelsregister van La Roche sur Yon - SIRET-nummer: 521 107 284 000 23 - intracommunautair btw-nummer: FR24 521 107 284

2. Directeur publicatie

Directeur publicatie:

Sogepré SARL - Société à Responsabilité Limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

3. Webdesign

Zéphyr & Ko
Impasse Isaac Newton / Bp 30112
85340 Les Sables d'Olonne - France
Telefoon: +33 (0)2 51 23 24 40 - Fax: +33 (0)2 51 90 01 26
E-mail : contact@zephyrandko.fr
Website: Zephyr & Ko

Beste Zephyr and Ko, Website van het webdesignbureau Zephyr & Ko, ontwerper van websites en webapplicaties

4. Hosting

Médialibs voor Zéphyr&Ko

5. CMS

E-majine

6. Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en disclaimers.

Deze site kan links bevatten naar andere websites.

Sogepré SARL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die niet beheerd worden door www.domainedupre.com>.

De volledige inhoud van deze website is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectuele eigendom.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor documenten, afbeeldingen en foto's die gedownload kunnen worden.

Alle genoemde merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directeur publicatie is het niet toegestaan  deze website geheel of gedeeltelijk te hergebruiken.

U stemt ermee in deze website niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door de wet of door wettelijke of contractuele bepalingen.

7. Privacybeleid

Overeenkomstig de Franse wet "Informatique et Liberté" van 6 januari 1978 heeft u het recht op inzage en rectificatie van uw gegevens.

Neem hiervoor contact op met ons (verstrek uw contactgegevens en, indien van toepassing, uw klantnummer).

8. Auteursrecht - Copyright

Alle elementen van welke aard dan ook (vaste afbeeldingen, geanimeerde afbeeldingen, foto's, databanken, handelsmerken, illustraties, logo's, tekeningen, modellen, downloadbare documenten ...) op de website www.domainedupre.com zijn auteursrechtelijk beschermd.

Als dusdanig is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sogepré SARL elke reproductie, weergave, aanpassing, gedeeltelijke of integrale wijziging van enig onderdeel van de website, op welke wijze dan ook, verboden op straffe van gerechtelijke vervolging.

9. Naam en logo

Het is ten strengste verboden om de naam Sogepré SARL of zijn logo, alleen of in combinatie met welke titel dan ook, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, opnieuw te publiceren of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sogepré SARL.

10. Hyperlinks

Elke website is bevoegd om zonder voorafgaande toestemming een link te plaatsen naar de informatie op de website van Sogepré SARL.

De pagina's en documenten van www.domainedupre.com mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere website.

De toestemming om een link te plaatsen geldt voor alle media, met uitzondering van de media die informatie verspreiden met een controversieel, pornografisch, xenofoob karakter of die voor veel mensen in hoge mate kwetsend kunnen zijn.

Sogepré SARL kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie die gepubliceerd wordt op websites die gelinkt zijn op www.domainedupre.com.

11. Kwaliteit en gebruik van informatie

Sogepré SARL streeft ernaar betrouwbare, geverifieerde en regelmatig bijgewerkte informatie te verstrekken.

Ondanks talrijke inspanningen om dit doel te bereiken, kunnen er nog steeds fouten of weglatingen zijn.

Overigens valt het gebruik van de beschikbare informatie op www.domainedupre.com onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Sogepré SARL raadt u daarom aan om de informatie die op haar website is verzameld te controleren voordat u een beslissing neemt over het gebruik ervan.

12. Garanties en aansprakelijkheden

De informatie op de website van <345>Sogepré SARL</345> wordt verstrekt zonder enige vorm van garantie, anders dan die voorzien door de geldende wetgeving, en in het bijzonder zonder enige garantie dat de inhoud voldoet aan de behoeften van de gebruiker of het gebruik dat hij ervan zal maken.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij/zij maakt van de gepubliceerde informatie op www.domainedupre.com.

Sogepré SARL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn website of andere gelinkte websites, en in het bijzonder voor enig financieel verlies of commerciële schade die daaruit kan voortvloeien.

13. Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is Frans recht van toepassing.

De oorspronkelijke taal waarin de gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld is het Frans. Er werden vertalingen gemaakt naar het Nederlands en het Engels. In geval van tegenstrijdigheid, verschil of interpretatieproblemen tussen één van deze drie versies, zal de Franstalige versie voorrang krijgen en als referentie dienen.

In geval van betwisting zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.

14. Foto Credits

Alexandre D'AUDIFFRET, Alexandre LAMOUREUX, Simon BOURCIER, CDT Vendée, office de tourisme du Pays des Achards, office de tourisme du Pays de Saint Gilles, Le Grand Defi, Le Puy du Fou